De ce candidez la Consiliul Baroului București? OLARU I. MIHAELA – poziția 78 pe buletinul de vot

PROGRAM ELECTORAL

candidat avocat Mihaela OLARU

la funcția de Consilier în Consiliul Baroului București

Program candidat „Recâștigarea prestigiului și a respectului în profesie”

  alegeri 2023 

„Apăr și promovez cu demnitate și responsabilitate profesia de avocat.

Solidaritatea, implicarea și apărarea profesiei noastre, sunt factori esențiali pentru cultivarea respectului, a creșterii reputației și demnității profesionale a avocatului în raport cu societatea și instituțiile statului”

De ce candidez ?

Și avocații sunt oameni, oameni care nu de puține ori aduc acasă problemele oamenilor pe care îi apără, se zbat și caută soluții pentru clienții lor, dar care își doresc mai presus de orice ca Baroul din care fac parte să le asigure sprijin, protecție și siguranța unei familii.

În acest context este foarte important ca echipa de consilieri în frunte cu Decanul Baroului București să îi motiveze și împreună să construiască un Consiliu solid, funcțional, un Consiliu care să asigure avocaților o relație de lucru directă cu ei și cu ajutorul departamentelor/serviciilor create, să poată găsi soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Ce îmi propun ?

„Recâștigarea prestigiului și a respectului în profesie”

Programul meu electoral are următoarele obiective:

 1. Îmbunătățirea funcționării Consiliului Baroului București în scopul creșterii calității serviciilor oferite avocaților.
 

Pe lângă atribuțiile pe care le conferă Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ca și consilier, îmi propun:

 • dezvoltarea unei relații de lucru cu avocații, pentru a le cunoaște problemele și căuta soluții practice pentru rezolvarea lor;
 • înființarea unui departament de comunicare care să asigure informarea cu privire la activitățile baroului și care să poată reacționa rapid și eficient, ori de câte ori se impune;
 • transparența activității Consiliului Baroului București.
 
 
 1. Creșterea prestigiului profesiei și apărarea imaginii și demnității profesionale a avocatului.

Înființarea unui departament de apărare a profesiei, format din avocați și comunicatori/specialiști PR, care să reacționeze rapid și ferm ori de câte ori prestigiul profesiei sau imaginea și/sau demnitatea avocatului sunt atinse.

Solidaritatea, implicarea și apărarea profesiei noastre sunt factori esențiali pentru cultivarea respectului, a creșterii reputației și demnității profesionale a avocatului în raport cu societatea și instituțiile statului.

 

 1. Îmbunătățirea relației cu instituțiile implicate în înfăptuirea justiției, în sensul creșterii și consolidării independenței avocatului și respectării dreptului la apărare.
 
 • datorită derapajelor existente și care afectează activitatea avocatului, îmi propun monitorizarea relației cu instituțiile implicate în înfăptuirea actului de justiție, care să identifice orice derapaj de la lege, cum ar fi spre ex.: umilirea și desconsiderarea avocatului, eliminarea practicii limitării drastice a timpului alocat concluziilor avocatului, eliminarea practicii prin care sunt reduse onorariile avocatului, nestabilirea termenelor pe intervale orare, sunt doar câteva din problemele care vor trebui atent monitorizate și care necesită intervenții ferme;
 • conștientizarea colegilor în ce privește informarea Baroului cu privire la orice abuz din partea magistraților, grefierilor, polițiștilor ori a altor funcționari, precum și la orice încălcare ori atingere a prestigiului profesiei, imaginii sau demnității avocatului;
 • intervenția rapidă și eficientă a Baroului la nivelul conducerilor instanțelor/parchetelor/organelor de poliție, a Inspecției Judiciare, și/sau a CSM-ului, atunci când sunt sesizate abuzuri de către avocați.
 
 
 1. Îmbunătățirea colaborării instituționale cu celelalte profesii liberale

Îmi propun să îmbunătățesc colaborarea cu celelalte profesii liberale cu care interacționează avocații, cum ar fi spre ex.: executori judecătorești, experți judiciari, psihologi, notari publici, cu respectarea drepturilor și prerogativelor profesiei de avocat.

Consider că pentru consolidarea acestor relații între profesiile liberale, se pot organiza la nivel intituțional conferințe și acțiuni în cadrul cărora să fie dezbătute teme de interes și care să fie derulate în cadrul unui proiect intitulat „Dialog între profesii”.

 

 1. Implementarea unui program de pregătire și formare profesională continuă.

Pentru pregătirea profesională continuă a avocaților, este necesar să fie implementate programe dedicate acestora: organizarea de mese rotunde, conferințe, workshop-uri, evenimente online, schimb de experiență.

 

 1. Serviciul de Asistență Judiciară

Voi susține orice problemă/demers al colegilor mei avocați care prestează asistență judiciară în cadrul Baroului București. 

 

 1. Organizarea de activități/evenimente sociale și culturale
 • rolul femeii avocat în societate:

– implicarea acesteia în lupta pentru protejarea drepturilor femeilor (conștientizarea drepturilor pe care le au, fie politice, fie economice, sociale sau culturale) cu scopul de a contribui la integrarea femeilor în societate şi de a se împlini prin educație, profesie și prin propriile alegeri legate de viața de familie.

 • rolul avocatului în familie și în societate:

– promovarea profesiei de avocat și implicarea avocatului în activități de educație juridică a cetățeanului.

– educația juridică în școli: un proiect de prevenire, informare și conștientizare a copiilor.

Acestea sunt câteva din obiectivele pe care mi le-am propus. Aștept și alte propuneri de la voi!

Dragi colegi avocați, ne va fi bine dacă consilierii aleși sunt avocați care au competență profesională și probitate morală, sunt oameni pe care vă puteți baza oricând și mai ales, care au demonstrat până acum că au facut ceva în profesie, au spirit civic, se bucură de credibilitate, pot convinge și impune respect în relația cu avocații, cu toate profesiile juridice, cu instituțiile statului și care comunică bine atât în profesie cât și în afara ei.

Viitorul profesiei de avocat depinde de oameni care sunt preocupați de binele profesiei, se implică cu adevărat și căută soluții în acord cu nevoile și problemele cu care se confruntă avocații, oameni care luptă pentru prestigiul profesiei și apără imaginea și demnitatea profesională a avocatului.

Pentru a putea să implementez proiectele care mă reprezintă și cu care mă identific, este clar că o pot face în echipă cu oameni care au viziune, sunt buni profesioniști și îi recomandă tocmai activitățile și munca depusă de-a lungul anilor atât pentru avocați, cât și pentru profesia noastră. Vă mărturisesc că unul dintre oamenii în care cred că poate să sprijine programul meu electoral, pentru că avem obiective comune, este Domnul Avocat Daniel Fenechiu.

Puteți găsi și alte informații legate de candidatura, acesând și următorul link:

https://www.cristoiublog.ro/de-ce-candidez-la-consiliul-baroului-bucuresti-prin-tribunale-ca-prin-viata/

Dă un share dacă ți-a plăcut acest articol

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Despre autor
Mihaela Olaru

Avocat, soție, mamă, o femeie care radiază bunătate „serafică”, a spus cândva o personalitate emblematică a sistemului judiciar din România. 

Autori invitați
Ediție specială cu Adrian Năstase | "Prin tribunale ca prin viață" cu Mihaela Olaru