Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, miercuri, 17 noiembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Drepturile copilului”, invitat: Antonie Popescu, avocat Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

Fiecare copil trebuie să-și cunoască drepturile și să fie informat pentru a evita eventualele situații de abuz. Copilul trebuie să se bucure de drepturile și libertățile recunoscute tuturor ființelor umane, dar și de drepturi și libertăți speciale, justificate de vulnerabilitatea și particularitățile vârstei lor. Revenim imediat cu mai multe detalii.

Pentru toí cei care ne urmăresc, și în mod special copiii și tinerii trebuie să știe că drepturile lor sunt garantate de Constituția României, de Legea Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului și de Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cum este:

 • dreptul la viață;
 • dreptul la un nume, o cetățenie, o familie;
 • dreptul de a fi egal;
 • dreptul de a-și exprima liber ideile;
 • dreptul la îngrijire medicală;
 • dreptul la educație;
 • dreptul la joacă și timp liber;
 • dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență, abuz, neglijare sau exploatare.
 

Începând cu anul 2018, s-a înființat Avocatul Copilului ca structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului? Această institutie se ocupă exclusiv cu protecția drepturilor copilului. 

În România a fost lansat „telefonul copilului” – 119 – la care vor putea suna copiii aflaţi într-o situaţie vulnerabilă, dar şi alte persoane care au cunoştinţă despre copiii abuzați, exploatați sau supuși unei forme de violență. Din păcate anual, mii de copii cad victime ale violenţelor în familie sau în comunitate.

Este important ca toți copiii să fie fericiți, să învețe și să se joace liberi, să fie iubiți și lipsiți de griji, atât copiii aflați în familiile naturale, cât și cei aflați în familiile substitutive, în instituțiile de protecție specială sau în școli.

Pe 20 noiembrie este Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Ziua de 20 noiembrie vine să ne reamintească tuturor, părinți sau specialiști care lucrează cu copiii, că trebuie să cunoaștem și să respectăm drepturile fundamentale ale copiilor, iar orice încălcare a acestora trebuie drastic sancționată.

Tuturor copiilor și tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani le spun așa : Nu uita dragă copile că ai următoarele drepturi:

 • Ai dreptul să-ți cunoști părinții şi să fii crescut de aceştia;
 • Ai dreptul să ai un loc unde să locuiești, să ai haine şi mâncare sănătoasă;
 • Ai dreptul la o educaţie potrivită aptitudinilor şi abilităţilor tale;
 • Ai dreptul de a avea un cuvânt de spus în toate aspectele care te afectează;
 • Ai dreptul de a beneficia de o îngrijire specială, în cazul în care nevoile speciale o cer;
 • Ai dreptul să fii protejat împotriva violenţei;
 • Ai dreptul să primești îngrijiri medicale şi să fii protejat împotriva tutunului, alcoolului şi drogurilor;
 • Ai dreptul să ai propria religie şi cultură;
 • Ai dreptul să ai nume și naționalitate;
 • Ai dreptul să fii tratat la fel cu toţi ceilalţi copii, indiferent de culoare, de rasă, sex, limbă sau religie;
 • Ai dreptul să vorbești şi să fii ascultat.

În concluzie, la 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU adopta Declaraţia pentru Drepturile Copiilor, care defineşte drepturile copilului la protecţie, educaţie, îngrijire a sănătăţii, adăpost şi o alimentaţie potrivită. La aceeaşi dată, în 1989, Adunarea Generală a ONU a adoptat Convenţia pentru Drepturile Copiilor. Pornind de la acest fapt, activitatea Direcțiilor Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului trebuie să facă tot ce se poate pentru a respecta întrutotul drepturile copiilor și în egală măsură să convingă societatea că copiii au nevoie să fie protejați și sprijiniți într-o lume complexă, care se află într-o schimbare continuă, în care așa procese ca: globalizarea, migrația și mobilitatea excesivă a oamenilor, tehnologiile informaționale, influențează nu numai pozitiv viața familiei și viața copilului, dar și, într-o anumită măsură, o influențează destul de negativ, distorsionând și destabilizând comportamentele adulților, care ar trebui să fie protectoare, conștiincioase, axate pe atenție, dăruire și iubire. Să aveți o copilărie fericită și fără griji, dragi copii!