Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, miercuri, 14 decembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Pensie de întreținere minor”, invitată: Laurențiu Tudorache, avocat în Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

Vom afla cine o stabilește „Pensia de întreţinere minor” , ce presupune majorarea sau micșorarea acesteia, dar și ce se întâmplă în situația în care părintele obligat la plata pensiei de întreținere nu plătește.

Din momentul în care instanța pronunță desfacerea căsătoriei, intervin mai multe probleme, printre care și pensia de întreţinere. Acest eveniment afectează, adesea, nu numai părțile între care la un moment dat s-a încheiat căsătoria, ci și pe cei mici.

Din acest motiv, singurul criteriu ce trebuie avut în vedere este „protejarea interesului superior al minorului”. Acesta este criteriul care prevalează în toate demersurile și deciziile care privesc copiii.

Este important să rețineți ce înseamnă pensia de întreţinere pentru minor: „Asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională”

Art. 530 Cod Civil – Modalitățile de executare

(1) Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională;

(2) Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani;

(3) Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. 

 

Cui se datorează pensie de întreţinere?

Minorilor și majorilor până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt în continuarea studiilor, cărora întreținerea nu li se prestează în natură.

Art. 525 Cod Civil – Dreptul la întreținere al minorului

(1) Minorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie dacă nu se poate întreține din muncă sa, chiar dacă ar avea bunuri.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care părinții n-ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență, instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepția celor de strictă necesitate.

Până când se datorează pensie de întreţinere?

Pe toată durata stării de nevoie a celui îndreptățit să o primească. De cele mai multe ori, asta înseamnă minoratul. Dar avem și situația întreținerii de plătit până la maxim 26 de ani, când copilul este în continuarea studiilor și nu obține alte venituri.

Care este cuantumul pensiei de întreținere?

Art. 529 Cod Civil – Cuantumul întreținerii

(1) Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti;

(2) Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii;

(3) Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

 

Ce venituri se iau în calcul?

În principiu, veniturile impozabile, obținute cu caracter de continuitate.

Există și câteva excepții, cum ar fi normă de hrană.

Cine este obligat să plătească pensie de întreţinere?

Părintele nerezident, de regulă. Adică cel care nu locuiește cu copiii.

 

Art. 499 Cod Civil – Obligația de întreținere

(1) Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

(2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea sa profesională.

(3) Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

(4) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială.

Neplata, cu rea-credinţă a pensiei de întreținere 

Art. 378 Cod Penal – Abandonul de familie

(1) Săvârşirea de către persoană care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:

  1. a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
  2. b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinereprevăzute de lege;
  3. c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează neexecutarea, cu rea-credinţă, de către cel condamnat a prestaţiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei infracţiunii.

(3)  Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(4)  Fapta nu se pedepseşte dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile.”

Micșorarea pensiei de întreținere

Dacă vi se micșorează veniturile din anumite motive: pierderea locului de muncă, micșorarea salariului, sau apar situații care schimbă starea financiară inițială de exemplu, mai apar persoane în întreținere, sunteți obligat să plătiți aceeași suma până nu faceți un proces să cereți micșorarea obligațiilor. Ia legătura cu un avocat!

Mărire pensie de întreținere

Dacă părintele obligat la plata pensiei de întreținere scapă de obligații de care s-a prevalat pentru a obține plata unei pensii de întreținere mai mici sau a început să câștige mai mulți bani nu poate fi obligat la plata unei pensii de întreținere mai mari decât după câștigarea unui proces în fața instanței competențe.

În concluzie, perioada de timp pentru care părintele care datorează pensie de întreținere, începe de la data arătată de instanță în hotărâre și durează până la vârsta majoratului, până când acesta împlinește vârsta de 18 ani, conform legilor din România. Copilul devenit major și aflat în continuarea studiilor, acesta urmând cursurile la zi în cadrul unei instituții de învățământ superior, are dreptul la pensie de întreținere până la vârsta de 26 ani, cu condiția să nu aibă simultan și calitatea de angajat.