Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, marți, 22 noiembrie 2022, în premieră la ora 06:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Dreptul de proprietate”, invitat: Ioana Tănăsele, avocat Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

Vom afla cum putem dobândi dreptul de proprietate, prin uzucapiune sau prin posesia de lungă durată și care este diferența între posesia începută sub imperiul Vechiului Cod Civil și posesia începută sub imperiul Noului Cod Civil.

„Dreptul de proprietate” este un drept fundamental consacrat de Constituția României. Art. 44 alin. 2 din Constituția României precizează faptul că „proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”iar art. 44 alin. 3 din Constituția României prevede faptul că exproprierea nu poate fi realizată decât pentru o cauză de utilitate publică și cu o dreaptă și prealabilă despăgubire. Dreptul de proprietate este protejat și prin Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care prevede:

„Orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege și în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosința bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general”.

Vom prezenta celor interesați diverse informații legate de procedurile pe care trebuie să le urmeze o persoană pentru a dobândi un titlu de proprietate asupra unui bun precum și pârghiile legale pe care le are o persoană îndreptățită în vederea constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate pentru imobilele preluate abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

Este important de știut că proprietatea cuprinde un ansamblu de drepturi ale proprietarului asupra bunului. Proprietarul poate poseda bunul, îl poate închiria, îl poate valorifica, îl poate vinde sau dona. De asemenea poate dezmembra dreptul de proprietate sau poate păstra nuda proprietate asupra unui imobil și constitui un uzufruct în favoarea altei persoane.

În concluzie, proprietatea este garantată prin Constituție și orice încălcare trebuie să fie condamnată și remediată. Oamenii trebuie să își aleagă avocați specializați pe protecția dreptului de proprietate întrucât legislația în această materie este una extrem de amplă, care a suferit multe modificări în timp, și prin urmare doar cineva preocupat de acest domeniu reușește să țină pasul cu dinamica actelor normative. 

Oricând, de la cele mai mici tulburări de vecinătate până la imposibilitatea revendicării unui bun imobil, persoanele trebuie să apeleze cu încredere la un avocat specializat pentru a le furniza toate informațiile esențiale și împreună să găsească cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemelor legale cu care se confruntă.