Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, luni, 12 decembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Probleme locative”, invitat: Alin – Ioan Axente, avocat în Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

Vom continua să discutăm despre „Probleme Locative” și vom vorbi despre inchirierea de spatii comune, obligatia de a monta repartitoare de caldura, despre inundatii și alte  probleme cu care din păcate de multe ori va confruntați.

Din nefericire, majoritatea românilor se confruntă cu probleme locative. Astfel, cei  care își încălzesc apartamentele prin sistem centralizat sunt obligați prin lege să-și monteze contoare individuale pentru măsurarea consumului de energie termică sau repartitoare pe fiecare calorifer. O ordonanță publicată în Monitorul Oficial prevede că toți românii care locuiesc la bloc și au încălzire centralizată sunt obligați să-și monteze contoare individuale pentru măsurarea consumului de energie termică sau repartitoare pe fiecare calorifer, până la finalul anului.

Termenul limită pentru montarea acestora este 31 decembrie 2022.

Cei care au deja repartitoare, dar nu pot fi citite de la distanță, trebuie să le înlocuiască până la 1 ianuarie 2027.

Decizia are ca scop îndeplinirea Planului Naţional Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice.

Legea a fost deja amânată o dată. Ulterior, a fost promulgată cu noul termen: 31 decembrie 2022.

repartitoarele de costuri de căldură sunt dispozitive instalate pe calorifere care măsoară cât consumă un locatar. Astfel, proprietarul poate să vadă cât consumă și plătește exact cât a consumat.

Prețul pentru un repartitor pornește de la 70 de lei. Pentru un apartament cu 3 camere, care are 3 calorifere, un locatar va plăti 210 lei, la care se adaugă montajul. Unele firme au lansat oferte pentru asociațiile de proprietari care au mai multe apartamente. 

La cât se ridică amenda pentru cei care nu respectă legea

Montarea repartitoarelor sau contoarelor trebuia să aibă loc până la sfârșitul anului trecut, dar Parlamentul a hotărât să prelungească termenul până pe 31 decembrie, anul acesta. Oamenii au amânat și ei, deși amenda pentru nerespectarea legii se ridică la 1.000 de lei.

În cazul în care asociaţia de proprietari/locatari stabileşte ca repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire să se realizeze utilizându-se sisteme de repartizare a costurilor de încălzire, se vor parcurge următoarele etape:

 1. a)Asociaţia de proprietari solicită de la furnizorul de energie termică, prin reprezentantul său legal, tipul de repartitoare de încălzire care satisfac cerinţele tehnice de montare din cadrul condominiului. Furnizorul are obligaţia confirmării parametrilor în maximum 15 zile de la primirea solicitării.
 2. b)Reprezentantul legal al asociaţiei de proprietari/locatari va face inventarul tuturor corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţă din condominiul respectiv, inclusiv, dacă este cazul, al celor din spaţiile desprinse parţial de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.
 3. c)Asociaţia de proprietari/locatari titulară a contractului de furnizare transmite cereri de ofertă mai multor prestatori autorizaţi. În cererea de ofertă se va preciza numărul corpurilor de încălzire, cu menţionarea numărului total de apartamente din condominiu, numărului de apartamente desprinse parţial şi total de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi o copie după răspunsul furnizorului de energie termică privind tipul de repartitoare care se pot utiliza.
 4. d)Ofertele transmise de prestatori vor conţine cel puţin următoarele informaţii:
 5. copie după autorizaţia de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, eliberată de A.N.R.S.C.;
 6. tipul şi numărul repartitoarelor de costuri de energie termică ce se propun a se monta;
 7. copie după agrementul tehnic de produs eliberat în condiţiile art. 44;
 8. dacă este necesar, obţinerea autorizaţiei de construire, în condiţiile legii, şi costurile aferente;
 9. tipul şi numărul armăturilor care urmează a fi montate;
 10. costurile, defalcate pe furnitura livrată, montajul acesteia şi exploatarea repartitoarelor de costuri;
 11. costurile aproximative pentru realizarea echilibrării hidraulice a reţelei de distribuţie interioară, incluzând în aceasta şi corpurile de încălzire;
 12. perioada de garanţie şi garanţiile acordate;
 13. modul de citire şi intervalul dintre două citiri ale repartitoarelor de costuri;
 14. condiţii de suspendare a contractului şi de reziliere a acestuia de către asociaţia de proprietari/locatari;

 

Este foarte important ca oamenii să cunoască câteva date cu privire la modul în care se pot rezolva problemele cu asociațiile de proprietari și ce posibilități avem la îndemână pentru a remedia probleme, fie că vorbim de rezolvarea lor pe cale amiabilă, fie atunci când această rezolvare ajunge pe rolul instanțelor de judecată.

În concluzie,  aparatele care măsoară consumul individual trebuie montate atât în blocurile racordate la încălzirea centralizată a orașului, cât și în cele cu centrală proprie. Din 2027, vor fi obligatorii dispozitivele care permit citirea de la distanță.