Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, joi, 22 decembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Divorțul și cererile accesorii divorțului”, invitată: Alina Stoica, avocat în Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

Vom vorbi despre divorț și cererile accesorii divorțului, despre programul de vizitare minor, dar și despre stabilirea locuinței minorului la unul dintre părinți.

Conform unui studiu recent, 30% din relațiile de căsătorie se finalizează cu un divorț. Motivele sunt diverse, variind de la infidelitate și violență domestică la neînțelegeri și nepotriviri de caracter, de noi depinde cum vrem să ieșim din relație fără a traumatiza copiii și familia extinsă.

Nimeni nu poate fi obligat să rămână într-o relație dacă nu vrea.

Cum poți divorţa?

  1. a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt;
  2. b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă (divorţul din culpă);
  3. c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
  4. d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

 

Care sunt efectele juridice ale unui divorț?

O dată cu pronunțarea divorțului:

– calitatea de soţ încetează pentru viitor.

– la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. În lipsa înţelegerii între soţi, instanţa poate să încuviinţeze pentru motive temeinice ca celălalt soţ să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior căsătoriei. 

Este important de reținut că instanța de tutelă hotărăşte, odată cu pronunţarea divorţului, asupra raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori. Ca regulă, după divorţ, autoritatea părintească  revine în comun ambilor soţi. Instanţa de tutelă stabileşte locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic, părintele separat de copil având dreptul de a avea legături personale cu acesta. Instanţa stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

În cazul schimbării împrejurărilor, instanţa de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinţi sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituţiei de ocrotire, a instituţiei publice specializate pentru protecţia copilului sau a procurorului.

Care sunt drepturile şi îndatoririle părinteşti?

Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională.

Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

În concluzie, nimeni nu poate fi obligat să rămână într-o relație dacă nu vrea. Este bine că înainte de a lua orice decizie să consultați un avocat sau un psiholog, deoarece în cele mai multe cazuri, divorțul este un proces care te marchează și produce traume puternice atât asupra soților, dar mai ales asupra copiilor.