Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, joi, 15 decembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Tutela și curatela”, invitat: Cristian Ioan, avocat în Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

După o așteptare de aproape doi ani a fost adoptată Legea de modificare a Codului Civil în privința măsurilor de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Ce spune legea acum și care sunt noutățile legislative de care poți beneficia prin Legea 140/2002.

în luna august 2022, s-a aprobat o nouă lege importantă pentru viața persoanelor cu dizabilități adulte. Aceasta este legea numărul 140. Legea 140 stabilește noile măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Dar ce înseamnă Dizabilitate intelectuală?

Capacitate semnificativ redusă de a înțelege informații noi sau complexe și de a învăța și de a aplica noi abilități. Persoana cu dizabilitate intelectuală are o capacitate redusă de a face față în mod independent.

Dizabilitate psihosocială se referă la persoanele care au primit un diagnostic de sănătate mintală și care au experimentat factori sociali negativi, inclusiv stigmatizarea, discriminarea și excluderea.

Ce spune legea acum?

Apar noutăți legislative de care persoana cu dizabilități poate beneficia de :

 1. Asistență pentru încheierea actelor juridice;
 2. Consilierea judiciară;
 3. Tutela specială;
 4. Mandatul de ocrotire.


Mergând mai departe este important să cunoașteți că:

 • Persoanele aflate la data întrării în vigoare a prezentei legi sub interdicție judecătorească vor fi supuse, în ceea ce privește starea și capacitatea lor și măsurile de ocrotire ce vor trebui luate, dispozițiilor Codul civil, astfel cum acesta a fost modificat și completat prin prezența lege;
 • Instanțele judecătorești, din oficiu sau la cerere, vor reexamina toate măsurile de punere sub interdicție și vor dispune fie înlocuirea lor cu tutela specială sau consilierea judiciară, fie ridicarea lor, în situația în care vor constata că s-au schimbat împrejurările. Până la soluționarea definitivă a procedurilor de reexaminare, cei puși sub interdicție sub imperiul reglementării anterioare se consideră a fi de drept sub tutela specială. Desemnarea tutorilor dăinuie până la eventuala înlocuire / ridicare a măsurii în procedura reexaminarii;
 • În scopul reexaminarii, în termen de 90 de zile de la publicarea acestui act normativ în Monitorul Oficial, instanțele vor întocmi un inventar al dosarelor în care a fost dispusă măsura punerii sub interdicție judecătorească;
 • Reexaminarea tuturor hotărârilor prin care s-a dispus măsura punerii sub interdicție va avea loc în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii;
 • Judecarea cererilor de punere sub interdicție aflate pe rolul instanțelor la momentul întrării în vigoare a legii se reia, indiferent de stadiul procesual în care se află. În cazul în care cererile se află în apel, hotărârile de prima instanță sunt desființate de plin drept, iar dosarele sunt trimise din oficiu, pe cale administrativă, primei instanțe.
 • Metodologia de evaluare medicală și psihologică va fi aprobată prin ordin comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Muncii și Protecției sociale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


Este important să rețineți:

 • în termen de 3 ani vor fi reexaminate toate hotărârile definitive de punere sub interdicție;
 • (re)examinarea se va face la cerere sau din oficiu.


Instituirea tutelei speciale se poate face numai dacă nu poate fi asigurată o protecție adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenței pentru încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.

Este foarte important ca telespectatorii să știe că legea prevede că măsura de ocrotire poate înceta prin moartea celui ocrotit, la expirarea duratei pentru care au fost instituite (cu excepția cazului în care a fost prelungită), prin înlocuirea sau prin ridicarea ei (dacă au încetat ori s-au modificat cauzele care au determinat adoptarea ei). Dată fiind durata prestabilită de lege (3 ani, respectiv 5 ani), măsurile de ocrotire vor face periodic obiectul revizuirii de către instanțele de tutelă.

În concluzie, prin Decizia nr. 601/2020 Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că o persoană care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, urma a fi pusă sub interdicție judecătorească.

În tot răstimpul scurs de la constatarea neconstituționalității și până în prezent, vidul de reglementare s-a resimțit puternic în rândul persoanelor cu dizabilități fizice și incapacități mentale și, în special, al aparținătorilor care nu aveau abilitarea legală să îi interneze pe cei lipsiți de ocrotire într-un spital, într-un sanatoriu, într-un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice sau nu puteau să îi apere pe incapabili de propriile decizii păguboase luate sub influența unor persoane rău intenționate. Sper ca astăzi noile modificări legislative să poată fi puse ușor în aplicare și persoanele cu dizabilități fizice și incapacități mentale să beneficieze de protecția legii.