Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, joi, 08 decembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Facturile umflate la energie”, invitat: Justin Anghel, avocat în Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

Vom discuta despre facturile umflate la energie: Ce opțiuni aveți dacă vă aflați în această situație. Ce face un cetățean cu o factură mare, cum plătește factura? Vorbim și despre regularizarea facturii. De ce e atât de complicată recalcularea și când se poate vorbi de un abuz.

Din păcate, tot mai mulţi oameni au început să primească facturi astronomice la curent, şi asta pentru lunile de vară. Consumul s-a raportat la cel de anul trecut, în aceeaşi perioadă, iar dacă a fost mai mare de pragul de 300 de kilowaţi, tariful aplicat este cel de pe piaţa liberă, care s-a triplat din primăvară la unii furnizori.

La o factură mare, adică cea cu o valoare neplauzibilă, clientul are posibilitatea să conteste, în primă instanță, consumul la furnzior. Acesta este obligat de lege să ofere un răspuns în cel mult 21 de zile. Dacă această comunicare nu are loc, atunci clientul are posibilitatea să se adreseze celor de la ANRE.

Ce trebuie să faci dacă ai primit două sau trei facturi de energie electrică în același timp?

Este foarte important, să faceți plângere la ANPC, la Consiliul Concurenţei sau în instanţă, și să nu aşteptați ca statul să vă rezolve problema.

energia electrică furnizată este facturată de către furnizor pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de facturare şi, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, procesului de facturare, având în vedere:

  1. a)preluarea şi validarea datelor de consum;
  2. b)determinarea valorii facturii;
  3. c)întocmirea şi emiterea facturilor;
  4. d)transmiterea facturilor;
  5. e)soluţionarea contestaţiilor privind facturile.

Factura pentru energia electrică furnizată se emite, de regulă, după fiecare interval de facturare, cu excepţia cazului în care, prin contract, părţile implicate au convenit o altă periodicitate de emitere a facturii.

(2) Intervalul de facturare este, de regulă, o lună, iar periodicitatea de emitere a facturilor, pentru cazurile de excepţie prevăzute la alin. (1), nu trebuie să depăşească 3 luni.

(3) Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru locurile de consum mici poate fi mai mare de o lună, dar fără a depăşi 6 luni.

(4) În cazul în care intervalul de citire a contoarelor este mai mare decât cel de emitere a facturilor, facturile dintre citiri se emit considerând consumul de energie electrică stabilit prin una dintre metodele precizate la art. 74, iar regularizarea consumului corespunzător valorilor citite se efectuează în prima factură emisă după citirea indicaţiilor contorului.

Este important ca cei care ne urmăresc să știe că:

(1) În cazul în care un client final contestă valoarea unei facturi, furnizorul este obligat să analizeze temeinicia contestaţiei şi să comunice clientului final rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare sau în contractul de furnizare.

(2) În situaţia în care furnizorul constată că respectiva contestaţie nu este întemeiată, comunică acest lucru clientului final, precum şi faptul că factura iniţială este corectă, cuantumul şi termenul de scadenţă specificate pe factură nemodificându-se.

(3) În situaţia în care furnizorul constată că respectiva contestaţie este întemeiată, comunică acest lucru clientului final, precum şi faptul că factura iniţială a fost greşit calculată; în acest caz anulează factura respectivă şi emite o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

(4) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (2) clientul final achită factura, dar se dovedeşte, ulterior efectuării plăţii de către clientul final, că suma facturată a fost mai mare decât cea corect calculată, contestaţia fiind justificată, furnizorul plăteşte clientului final diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, inclusiv penalităţi calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul penalităţilor de întârziere prevăzute în contract pentru neplata la termen de către clientul final a facturilor de energie electrică.

(5) Penalităţile prevăzute la alin. (4) se calculează pentru perioada dintre data plăţii efectuate de clientul final şi data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat.

(6) În cazul în care părţile nu ajung la o înţelegere cu privire la valoarea facturii, acestea pot apela, de comun acord, la una dintre modalităţile de soluţionare extrajudiciară a disputelor menţionate la cap. III secţiunea a 13-a.

În concluzie, dacă ai primit o factură prea mare în raport cu un consum efectiv înregistrat la contorul de gaz sau electricitate? Nu accepta un asemenea abuz din partea partenerului tău contractual. Ce faci? Trimiți factura în original, cu mențiunea înscrisă pe ea „Stornare”, apoi completezi notificarea și o semnezi. 

Toate aceste acte le pui într-un plic, la poștă, unde vei la care vei atașa si o nota de inventar cu inscrisurile transmise furnizorului. Această listă va contine si mentiunea cu privire la numarul facturii originale care are făcută mențiunea Stornare și notificare.