Emisiunea "Oamenii și Legea"

CINE ARE DREPTUL ȘI CUM SE ÎMPART BUNURILE LA SUCCESIUNE

cu av. Mihaela Olaru
CINE ARE DREPTUL ȘI CUM SE ÎMPART BUNURILE LA SUCCESIUNE

Moștenirea se deschide imediat după decesul unei persoane, iar potrivit legii, sunt chemați cei care sunt moștenitori de drept. De asemenea, pot participa și cei care au fost menționați în testament, acesta fiind cazul unei moșteniri testamentare. Indiferent de caz, persoanele vizate au  dreptul de a accepta moștenirea respectivă sau de a renunța.

Așadar, cei implicați pot accepta în mod expres sau tacit moștenirea. În cazul în care una din părți preferă să renunțe la bunurile moștenite testamentar sau nu, atunci este nevoie de un act notarial care să ateste acest lucru.

De la ora 13:00, pe TVR 1, invitatul Mihaelei OLARU este Mihai TĂNĂSESCU, avocat.

Pot veni la moștenire prin reprezentare succesorală numai descendenții copiilor defunctului și descendenții fraților/surorilor defunctului. În cazul reprezentării moștenirea se împarte pe tulpină. Dacă o tulpină are mai multe ramuri, subdivizarea se face pe tulpină partea cuvenită împărțindu-se egal.

Este important de reținut că persoanele implicate în partajul succesoral au un an la dispozitie pentru a se putea ocupa de acest aspect. Altfel, dupa trecerea acestei perioade, lucrurile se pot complica. 

Ne puteti trimite comentarii, întrebări, sugestii şi propuneri de teme prin mesaj la numărul de WhatsApp 0728.754.133 precum şi la adresa de e-mail oameniisilegea@tvr.ro.

Mai multe detalii puteți afla accesând www.tvr.ro